Het Europa van Mussert - opdracht

 
opdrachtHiertoe gaan jullie op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom maakte Mussert zijn ontwerp voor Europa?
  • Hoe deelde hij Europa in tussen een kerngebied en de overige gebieden?
  • Wat voor kenmerken moesten landen en gebieden in Europa hebben om deel uit te mogen maken van dit kerngebied?
  • Wat voor overeenkomsten en verschillen zijn er tussen dit ontwerp van Europa en het Europa tussen 1919 en de inlijving door Duitsland van Oostenrijk en het Sudetenland (een deel van Tsjechië dat aan Duitsland grenst)?

De kennis die jullie hierbij hebben opgedaan, gaan jullie gebruiken door met de hele klas mee te doen aan een rondschrijven en een klassengesprek. Hoe dat in zijn werk zal gaan, lees je in 'Dit ga je doen'.

.

verwante lessen

Login Form