Het Europa van Mussert - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien hoe volgens Mussert Europa na de Tweede Wereldoorlog moest worden ingedeeld in een Europees kerngebied en de overige gebieden.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom Nederland, Duitsland en enkele andere landen deel moesten uitmaken van het Europese kerngebied.
  • De leerlingen kunnen ook uitleggen hoe de landen en gebieden in het Europese kerngebied met elkaar moesten samenwerken.
  • De leerlingen hebben gezien op grond waarvan volgens Mussert een land of gebied in Europa wel of niet bij het Europese kerngebied moest gaan horen.
  • De leerlingen hebben Musserts ontwerp voor Europa na de Tweede Wereldoorlog vergeleken met de staatkundige indeling van Europa zoals die in 1919 was bepaald.

 

verwante lessen

Login Form