Het Europa van Mussert - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

De opdracht bestaat uit twee gedeelten:

Deel I, duur: 1 uur
Je bestudeert de twee kaartbronnen en de vier tekstbronnen in de les en geeft antwoord op de vragen in ‘Opdracht’.
Je doet dit deel alleen of samen met een klasgenoot.

Deel II, duur: 1 uur
Je doet met je leerkracht en je klasgenoten mee aan het spel 'Rondschrijven' en daarna een klassengesprek over de uitkomst van het spel.

Het spel gaat als volgt:

  • Je leerkracht schrijft op een groot vel papier de volgende stelling op: ‘Het plan van Mussert voor Europa na de Tweede Wereldoorlog verdient waardering.’
  • Hij geeft het vel aan leerling 1. Die schrijft “eens” of “oneens” op het vel en schrijft er één argument bij om zijn mening over de stelling te ondersteunen.
  • Leerling 1 geeft het vel door aan leerling 2. Die reageert ook op de stelling met “eens” of “oneens” en reageert op het argument dat al op het vel staat. Ook schrijft hij er zelf één argument bij om zijn mening over de stelling te ondersteunen.
  • Het vel gaat naar leerling 3. Die schrijft “eens’ of “oneens” op het vel, reageert op de argumenten die al op het vel staan en schrijft er een argument bij om zijn mening over de stelling te ondersteunen.
  • Enzovoort, tot alle leerlingen aan de beurt zijn geweest en de laatste leerling het vel bij de leerkracht heeft ingeleverd.

Daarna volgt het klassengesprek. Hierbij is het vel met de stelling en alle argumenten de leidraad. Probeer met zijn allen tot een eensluidend antwoord te komen op de vraag of Mussert waardering verdient voor zijn ideeën over de toekomst van Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Let hierbij op wat er na de Tweede Wereldoorlog werkelijk tot stand gebracht is op gebied van samenwerking in Europa en hoe goed of minder goed dat in de praktijk uitpakt.

Als jullie niet tot overeenstemming kunnen komen over de vraag of Mussert wel of niet waardering verdient voor zijn visie op wat Europa moet worden, geen nood. Het staat iedereen vrij om over Mussert het zijne te denken. En ook over hoe Europa na de oorlog vorm heeft gekregen.

 

verwante lessen

Login Form