Het Europa van Mussert - bron: kern-europa


karpatenDe Karpaten vormen het Kern-Europa volgens Mussert
 
Daarom moeten Duitsland, Nederland en nog een aantal andere landen en gebieden zich aaneensluiten tot een kleiner verbond dat de kern van Europa vormt. Dat verbond zou dus minder inwoners tellen dan geheel Europa, dat er 350 miljoen heeft.

De Balkan kan geen deel uitmaken van het kerngebied omdat de volken die er wonen niet bereid zijn om er op betrouwbare wijze militair en economisch gebied mee samen te weken. Bovendien zijn cultuur en zeden op de Balkan te zeer verschillend van die van de rest van Europa.

Ook Engeland valt af, althans voorlopig. Dit land is door zijn bezit van koloniën machtiger dan enig ander Europees land. Pas als Engeland niet langer het machtigste Europese land is, kan het toetreden tot het Europese kerngebied.

Verder staan Midden- en Zuid-Italië, Portugal en Spanje te sterk onder invloed van de rooms-katholieke kerk om deel uit te kunnen maken van het Europese kerngebied. Bovendien zijn de inwoners van Zuid-Italië nauwelijks geneigd om te werken.

Hoewel Frankrijk een echt Europees land is, kan het geen deel uitmaken van het Europese kerngebied omdat het weinig bereid is om met andere Europese landen samen te werken. Bovendien kunnen veel Fransen het niet verdragen dat hun land zijn rol als grote mogendheid binnen Europa, die het eeuwenlang gehad heeft, zou moeten overdragen aan Duitsland, dat een grote rivaal is geweest van Frankrijk. Wel kan het noordoostelijk deel van Frankrijk zich aansluiten bij het Europese kerngebied, omdat het grenst aan de Nederlanden (België en Nederland) en Duitsland. Dat maakt dit gebied geschikt als vestigingsplaats voor Nederlandse en Duitse emigranten. De mensen die in dit gebied wonen of in het aangrenzende deel van Dutsland vormen samen het volk van de Bourgondiërs.

Ten slotte valt het noordelijk gedeelte van Noorwegen en dat van Zweden af omdat deze gebieden te ver van het Europese kerngebied af liggen en bovendien zeer dunbevolkt zijn.

Welke landen en gebieden wel in het Europese kerngebied kunnen worden opgenomen, welke volken er wonen en hoeveel leden elk van die volken telt kun je zien in "Bron: Europa volgens Musser': volgens deze bron zou het kerngebied 208 miljoen inwoners gaan tellen.

In het midden van het Europese kerngebied wonen mensen die Duits spreken. Daaromheen liggen gebieden waar mensen een andere taal dan Duits spreken, behalve het gebied waar de Tsjechen wonen. Dat gebied ligt midden in het Duitstalige deel van het kerngebied. Dat is van Duits standpunt uit gezien onwenselijk. En ook van Tsjechisch standpunt uit gezien, want op die manier kan dit volk zich niet in al zijn eigenheid ontplooien. Dat zou pas kunnen als dit volk naar een ander deel van het Europese kerngebied verhuist, of liever nog naar een gebied buiten het kerngebied.

Van de volken die deel uit moeten maken van het Europese kerngebied zijn de Tsjechen en de Polen niet betrouwbaar als het om militaire samenwerking gaat. Telt men de Polen en Tsjechen niet mee als inwoners van het kerngebied voor zover het om militaire samenwerking gaat, dan blijven er 180 miljoen inwoners over.

 

verwante lessen

Login Form