Het Europa van Mussert - voor de docent: erfgoed

 
beeldbankwoiiHet verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Indië is vastgelegd in foto’s, affiches en tekeningen. Veel van deze foto’s, affiches en tekeningen zijn bijeengebracht in de nationale WO2-collectie Beeld. Het beeldmateriaal van deze collectie is afkomstig van 31 verschillende instellingen, waaronder het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD, de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. De collectie is online te raadplegen via https://beeldbankwo2.nl/nl/

Één item uit deze collectie is een affiche dat door de NSB is verspreid met de tekst “Mussert strijdt voor Nederland’s plaats in het nieuwe Europa”. Wie dit affiche ziet, vraagt zich misschien af wat met dit “nieuwe Europa” werd bedoeld. Het antwoord op die vraag zit in de les "Het Europa van Mussert". Deze les is opgebouwd rond een nota die Mussert in 1944 heeft geschreven en aan Hitler verstuurd.. In deze tekst, die bij het NIOD te vinden is zette Mussert uiteen wat hij met dat “nieuwe Europa” bedoelde.

 

verwante lessen

Login Form