Jodenvervolging in Nederland


In mei 1940, toen het Duitse leger binnenviel, woonden in Nederland om en nabij 140.000 Joden. Het overgrote deel van hen had de Nederlandse nationaliteit, maar er waren ook enkele tienduizenden uit Duitsland gevluchte Joden, onder wie Anne Frank en haar familie.

voorjodenverboden

Tijdens de vijf bezettingsjaren zijn in Nederland 107.000 van hen opgepakt en gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen. Slechts 5.000 van hen kwamen terug.

 

verwante lessen

Login Form