Jodenvervolging in Nederland - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 1,5 lesuren de tijd. De opdracht bestaat uit twee delen.

Het eerste gedeelte doe je alleen. Je krijgt er ¾ uur de tijd voor.
Het tweede deel doe je met de hele klas en je leerkracht. Voor dit deel krijg je de rest van detijd.

Deel I:
Kijk naar de YouTube-video in ‘Bron: Gedeporteerd’. Noteer daarbij de overeenkomsten en verschillen bij de Jodenvervolging tussen Nederland, België en Frankrijk.
Lees de tekstbron over foute Nederlanders en de twee webteksten waar deze bron naar verwijst.

Deel II:
Je leerkracht schrijft op een groot vel papier de volgende stelling:

‘Het percentage joden dat werd weggevoerd uit Nederland, België en Frankrijk is evenredig aan hoe sterk het antisemitisme leefde in die landen bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.’

Dan geeft hij of zij het vel door aan een leerling.
Die leerling geeft in één zin een reactie op de stelling en geeft het vel door aan de volgende leerling.
Die leerling geeft in één zin een reactie op wat er op het vel staat en geeft het vel door aan de derde leerling.
Enzovoort, tot alle leerlingen aan de beurt is geweest. Die geeft het vel aan de leerkracht.

Die hangt het vel op in het klaslokaal en houdt een korte nabespreking van wat er allemaal op is geschreven.

 

verwante lessen

Login Form