Jodenvervolging in Nederland - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien dat Jodenvervolging in Nederland op meer weerstand van burgers en maatschappelijke instellingen stuitte dan in België en Frankrijk.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het voor hun veiligheid van belang was of de Duitse bezetters van hun land burgers of militairen waren.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het voor joden in Nederland later tijdens de Duitse bezetting makkelijker werd om onder te duiken dan in België.
  • De leerlingen kunnen het verband uitleggen dat er in Nederland en België tijdens de bezettingstijd was tussen de mate waarin ze waren geïntegreerd in de samenleving van hun land en hun bereidheid om onder te duiken.
  • De leerlingen hebben gezien waarom het percentage joden dat uit de drie onderzochte landen niets zegt over de mate waarin het antisemitisme leefde in die drie landen.
  • De leerlingen hebben gezien wat collaboratie in Nederland is en dat collaboratie naast medewerking aan de Jodenvervolging ook andere vormen aannam tijdens de Duitse bezetting.

 

verwante lessen

Login Form