Naar de film tijdens WOII - opdracht

 
opdrachtHoe veranderde het aanbod van films in de Nederlandse bioscopen tijdens de bezettingsjaren en waarom?
Veranderde ook de manier waarop filmvoorstellingen verliepen? Zo ja, hoe dan?
Wie ging er wel of niet naar de bioscopen?
Wie zou graag willen gaan, maar mocht niet?
Waren degenen die wél naar de film mochten en wilden gaan, het altijd eens met het aanbod van films en wat er als voorprogramma te zien was? Zo nee, hoe lieten ze dat dan blijken?

Zoek dat uit aan de hand van de 'Bron: De Beeldbankspecial'

Daarna zoeken jullie aan de hand van de andere bronnen in de les uit hoe het tijdens de bezetting was om:

  • een bioscoop te bezoeken;
  • een speelfilm te maken, of:
  • voorfilms met nieuwsberichten te maken die moesten worden vertoond voordat de hoofdfilm begon.

Je maakt een presentatie (podcast of artikel) van wat je aan de hand van je onderzoek te weten komt.

verwante lessen

Login Form