Oorlogskranten - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

Eerst lees je in je eentje 'Bron: Idealen en gevaren'. Daar krijg je 15 minuten de tijd voor.

Daarna zoek je enkele klasgenoten om samen mee te werken aan het onderzoek naar het maken van oorlogskranten. Gebruik bij dat onderzoek de vragen in Opdracht als leidraad. Voor dit onderzoek krijg je de rest van de tijd.

Het onderzoek wordt door vier groepen gedaan want een nieuwsverhaal bereikt de lezer in vier stappen;

  1. Een verslaggever en/of een persfotograaf maakt een nieuwsverhaal en raadpleegt daarbij soms ook bronnen of neemt interviews af bij mensen die hem kunne helpen aan informatie vvoor het verhaal. Hij houdt daarbij rekening met de voorkeuren en levensovertuiging van degenen voor wie zijn verhaal is bestemd.
  2. De redactie maakt het verhaal gereed voor de drukkerij en stelt aan de hand van dit verhaal en andere verhalen de volgende uitgave va de krant samen. De redactie houdt net als de verslaggever rekening met de voorkeuren en levensovertuiging van de lezers.
  3. De krant wordt gedrukt of desnoods gestencild als er geen drukkerij te vinden is. Voor het drukken zijn materialen nodig en mensen die hiertoe zijn opgeleid en ervaring hebben in de drukkerijwereld.
  4. Bezorgers brengen exemplaren van de krant naar de lezers. Daarbij maken ze gebruik van openbaar vervoer of auto’s om grote aantallen tegelijk te vervoeren en eigen vervoer om elke lezer een exemplaar te bezorgen.

De bedoeling is dat iedere groep een van die stappen onderzoekt. Van dat onderzoek en de resultaten ervan doe je verslag in de vorm van een artikel of een podcast.

Dat eindproduct laat je aan je leerkracht zien. Die beoordeelt het en bundelt de verslagen tot een dossier.

 

verwante lessen

Login Form