Propaganda - bron: propagandatechnieken 2

 
Naast de inhoud van de boodschap bestaan er ook technieken voor het uitbrengen van je boodschap: de verspreiding onder het publiek. De eenvoudigste manier is het woordgebruik, maar er zijn meerdere technieken voor handen.

 1. Met kort en bondig woordgebruik is meteen duidelijk wat je boodschap is. Zorg ervoor dat je teksten op bijvoorbeeld een affiche binnen maximaal een minuut gelezen kunnen worden, liefst met weinig tekst en één opvallende slagzin.
 2. Taalgebruik in de gebiedende vorm versterkt het groepsgevoel. 'Meldt u aan' (zoals anderen ook doen). Of: ‘Beweeg!’ (en blijf gezond, net als wij). Het meervoudsgebruik versterkt het gevoel van erbij willen horen.
 3. Herhaling van boodschappen is een propagandawijze die ertoe leidt dat mensen geleidelijk de inhoud van de boodschap voor waar aannemen.
 4. Een andere techniek is het doen van een beroep op iemands waarden op een zodanige wijze, dat men niet aan de inhoud van de boodschap kan voorbijgaan. Zo stelde SP-kamerlid Harry van Bommel dat premier Balkenende zijn excuses moest aanbieden voor de slavernij. Hiermee zette hij de premier voor het blok: als hij dit weigerde, leek het alsof hij de slavernij goedkeurde.
  Mensen kunnen ook worden gemotiveerd om ergens aan mee te doen, omdat ‘iedereen het doet’. Groepsdruk is een techniek waarmee een publiek kan worden overtuigd om iets te doen of te laten.
 5. Stijlvol op de voorgrond treden is een vorm die met name politici hanteren. Zij schaven hun spreekstijl bij, veranderen hun uiterlijk of zorgen dat ze gezien worden op stijlvolle locaties, om zo hun aantrekkingskracht te vergroten.
 6. Ook kun je je voordoen als iemand van het gewone volk, met dezelfde zorgen, dezelfde lasten, dezelfde mening: het wij-zij denken. Je kunt je daarmee afzetten tegen de heersende macht.
 7. Een andere optie is het toepassen van overdracht en getuigenis. Bij overdracht wordt een instituut of begrip dat respect afdwingt, gebruikt om de mens een positief of negatief oordeel te doen vellen. Overdracht wordt vaak in reclame toegepast: tandarts X heeft dit product getest en goedgekeurd.
  reclameDe inhoud van een boodschap kan ook worden bekrachtigd door middel van een getuigenis. Een voorbeeld is de publieke goedkeuring van een bekende persoonlijkheid.
 8. Symbolen spelen in op emotie. Je kunt die gebruiken om je boodschap kracht bij te zetten. Denk aan de vlag van een natie, of het gebruik van de swastika (het hakenkruis) door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
 9. Kleuren beïnvloeden onze gemoedstoestand. Sterkere kleuren geven krachtigere emoties, terwijl rustgevende kleuren verzachtend werken. Rood hitst op, stimuleert en maakt ongeduldig. Blauw kalmeert en ontspant. Groen geeft meer een neutrale indruk. Etc. Net als symbolen kunnen kleuren een boodschap kracht bijzetten.
 10. Mediatechnieken zijn goed inzetbaar om mensen te beïnvloeden, vooral in verkiezingstijden. Een voorbeeld hiervan is de herhaling van een verspreking van een politicus: door deze keer op keer te herhalen, al dan niet voorzien van lachgeluiden, kan de positie van een tegenstander worden verzwakt.

 

verwante lessen

Login Form