De reis van de razzia - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Eerst lees je in je eentje ‘Bron: De grote razzia' en beantwoordt je de vragen in ‘Opdracht’. Hier krijg je 10 minuten voor.

De rest van de tijd werk je samen met twee klasgenoten. Jullie bekijken een van de vier videofragmenten. Elk fragment is een deel van een interview met een man die tijdens de razzia in november 1944 is opgepakt.

Aan de hand van het videofragment achterhalen jullie de reisroute en het soort vervoer waarmee de man die in het fragment aan het woord komt naar zijn eindbestemming reisde. Die teken je in op de bijgeleverde kaarten.

Gebruik voor het tekenen van deze route een kleurpotlood.

Weet je in het fragment genoemde plaatsen niet te liggen, gebruik dan Google Maps of de Bosatlas om die plaatsen op te zoeken.

Geef zo nauwkeurig mogelijk aan:

  • De loop van gebruikte spoorwegen
  • De loop van gebruikte vaarwegen
  • De plaatsen waarlangs gereisd werd
  • De namen van plaatsen en vaarwegen
  • Een goede legenda voor beide kaarten samen.

Geef daarnaast een verklaring voor vreemde omwegen. Zoek hiervoor op internet. Vermeld de bronnen die je hebt gebruikt om die verklaring te onderbouwen.

Loopt de route over de Duitse grens, dan stop je de route aan de grens op de kaart van Nederland, zoek je het overeenkomstige punt op de kaart van Duitsland en vervolg je de route daar met dezelfde kleur potlood.

Als je op die manier de route van de weggevoerde man hebt uitgetekend, raadpleeg dan een reisplanner om na te gaan hoe je dezelfde reis nu kunt maken en met welke vervoermiddelen.

Teken die nieuwe reisroute op je kaarten met een ander kleur potlood. Lever je kaarten met legenda, je tekst met de toelichting op de kaarten en je de verklaring voor “rare” routes in bij je leerkracht.

Ten slotte houdt je leerkrach een korte nabespreking van het werk dat jullie hebben ingeleverd.

 

verwante lessen

Login Form