Geallieerde bombardementen in Amsterdam - opdracht

 

opdrachtAan de hand van de bronnen in de les waaronder drie fragmenten uit interviews gaan jullie na:

  • Wat het strategisch belang ervan was dat die fabriek werd vernield;
  • Waardoor de eerste poging hiertoe mislukte;
  • Wat de gevolgen van die mislukking waren voor de bewoners in die woonwijk;
  • Waarom de tweede poging min of meer slaagde en de derde mislukte.

Daarna gaan jullie aan de slag met de volgende vragen:

  1. Hadden de Geallieerden met de kennis van toen - begin juli 1943 - moeten besluiten die fabriek dan maar ongemoeid te laten om omwonenden niet in gevaar te brengen?
  2. Hadden ze na het eerste mislukte bombardement moeten afzien van verdere pogingen om de fabriek te vernielen?
  3. Wat was voor hen het strategische belang dat die fabriek werd vernield?
  4. Vind je het met de kennis van nu, d.w.z.: gezien het uiteindelijke resultaat van de bombardementen en het verdere verloop van de oorlog tussen de Geallieerden en Duitsland gerechtvaardigd dat de bewoners van de woonwijk zoveel leed is aangedaan tijdens die bombardementen?

 

verwante lessen

Login Form