Bleekneusjes te gast - opdracht

 
opdrachtWaarom werden deze en andere Schiedamse kinderen tijdelijk in een gastgezin geplaatst?
Hoe beviel het de toenmalige kinderen die in de les aan het woord komen om tijdelijk ergens anders te wonen, bij mensen die ze van tevoren niet kenden?
Wat vinden ze achteraf van hun verblijf in het gastgezin?

Dat gaan jullie na door hun verhalen te lezen en te beluisteren.
Daarna stel je je voor hoe het is om enkele weken of maanden lang een of meer kinderen in huis te hebben uit een ander gezin.
Wat zou voor je ouders een goede reden kunnen zijn om dat te doen?

Zou je het zelf wel of niet op prijs stellen als ze dat ook deden?
Zo ja, wat zou je ervoor over hebben om het ze naar de zin te maken tijdens hun verblijf?

 

verwante lessen

Login Form