Bleekneusjes te gast - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 1-2 lesuren de tijd.

Lees eerst in je eentje ‘Bron: Aansterken’. Daarna wordt ht tijd voor een groepsactiviteit die een lesuur duurt.

Die doen jullie in tien groepen. Verdeel de bronnen zó onder elkaar: een groep kiest bron 1 en 11, een andere groep bron 2 en 12, een derde groep bron 3 en 13, enzovoort.
Lees en beluister de bronnen die je gekozen hebt. Noteer je antwoorden op de onderzoeksvragen in ‘Opdracht’.

Na deze activiteit volgt een klassengesprek. Dat gesprek begint hiermee dat je leerkracht iedere groep vraagt wat die heeft opgeschreven tijdens het raadplegen van de bronnen.

Daarna praten jullie over hoe het is als je ouders besluiten om tijdelijk een of meer kinderen uit een ander gezin op te nemen.

 

verwante lessen

Login Form