Armoede in Afrika - wat doen de vn?


unctadDe UNCTAD staat voor United Nations Conference on Trade and Development. Het is de conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling.

UNCTAD heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend instituut, wiens werk tot doel heeft het helpen vormgeven van de huidige politieke debatten en het denken over economische ontwikkeling. De organisatie doet dit met behulp van drie sleutelfuncties:

  1. De UNCTAD fungeert als een forum voor intergouvernementeel overleg.
  2. Het verricht onderzoek, politieke analyses en het verzamelt gegevens voor de vertegenwoordigers van regeringen en voor experts.
  3. Het verleent technische hulp, op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de noden van de minst ontwikkelde landen, of economieën in overgang. De UNCTAD werkt hiervoor soms ook samen met andere organisaties.

UNCTAD werkt samen met andere organisaties van de Verenigde Naties, regeringen van aangesloten landen en ngo’s.

Naast de UNCTAD is ook de Wereldhandelsorganisatie WTO (géén onderdeel van de Verenigde Naties) actief om de internationale handel te bevorderen. De WTO is opgericht in 1994 en het hoofdkantoor van de WTO bevindt zich in Genève.

De taken van de WTO zijn bevordering van internationale handel, beslechting van handelsconflicten en opheffing van handelsbarrières. De basisfilosofie van de organisatie is dat internationale handel de beste en snelste manier is om de wereld welvarender te maken en dat daarom elk obstakel voor internationale vrijhandel uit de weg moet worden geruimd.

De WTO heeft in 2020 164 lidstaten, die samen vrijwel de gehele wereldhandel beheersen.

In 2015 hebben de Verenigde Naties een lijst van zeventien doelstellingen opgesteld die in 2030 moeten zijn behaald, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hiervan is de eerste dat in 2030 armoede de wereld uit moet zijn, dus ook uit Afrika. Bestrijding van armoede is volgens de verklaring waarin deze doelen zijn vastgelegd essentieel voor bestrijding van honger en ondervoeding. Ook verbetering van onderwijs en gezondheidszorg, bestrijding van gevaarlijke ziekten, zijn belangrijke ontwikkelingsdoelen.

 

verwante lessen

Login Form