Armoede in Afrika - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben door vergelijkend onderzoek gezien dat de meest corrupte landen niet altijd tot de armste landen behoren en dat corruptie zelfs in rijkere landen wijdverbreid kan zijn.
  • De leerlingen hebben door vergelijkend onderzoek en aan de hand van het demografische transitiemodel gezien dat snelle bevolkingsgroei niet de enige oorzaak is van armoede maar het gevolg van bestrijding van armoede.
  • De leerlingen hebben aan de hand van voorbeelden gezien dat Afrika niet altijd armer is geweest dan Europa, maar soms juist rijker.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom meer handel tussen arme en rijke landen niet noodzakelijk leidt tot afname van armoede in arme landen.
  • De leerlingen hebben gezien hoe en waarom de Verenigde Naties en de WTO internationale handel bevorderen en dat bij de Verenigde Naties bestrijding van armoede topprioriteit heeft.

 

verwante lessen

Login Form