Get Up And Goals

Het CMO werkt binnen het project ‘Get Up And Goals!/Grenzeloos’ samen met partners uit 12 verschillende EU-landen met als doel een nieuwe methodologie voor ontwikkelingseducatie en mondiaal onderwijs te ontwikkelen. In dat verband heeft CMO diverse leerlijnen ontwikkeld over ‘Klimaatverandering’, ‘Migratie’, Vluchtelingen & Asielzoekers’, 'Gender(on)gelijkheid', 'Globalisering' en 'Ongelijkheid binnen en tussen landen', bedoeld voor 3 en 4 havo/vwo. Verder naar Grenzeloos.

Login Form